MNS 6898 : 2021

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн “Барагшун эковит” 2,0 г мөхлөг “Барагшун эковит” 0,45 г үрэл Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар “Барагшун эковит“ 2,0 мөхлөг, “Барагшун эковит“ 0,45 г үрэл бэлдмэлийг үйлдвэрлэх, чанарыг шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт