MNS 6896 : 2021

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн “Иммунос” сироп. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь “Иммунос” сироп БИБ-ийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний болон эмийн үйлдвэрт хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт