MNS 6908 : 2021

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Аюулгүй байдал, хамгаалалтын ажил үйлчилгээ. Тавих ерөнхий шаардлага.

Хамрах хүрээ

1 Төрийн тусгай хамгаалалт, зэвсэгт хүчин, цэрэг, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харуул хамгаалалт ба хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр энгийн сахиул, манаач, жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэхээс бусад аюулгүй байдал, хамгаалалтын ажил үйлчилгээ эрхэлж буй хуулийн этгээдэд хамаарна. 2 Аюулгүй байдал, хамгаалалтын байгууллага болон үйлчлүүлэгч нь энэхүү стандартын норматив шаардлагыг хангах, бусад этгээдтэй гэрээ байгуулах, ажил үйлчилгээ зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавихад мөрдлөг болгоно.

Баталсан огноо: 2021-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-10
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт