MNS 6921 : 2021

Биобэлдмэл. Улаан лоолийн харшил ялган оношлох 1 %-ийн өвөрмөц аллерген сорилын уусмал

Хамрах хүрээ

1 Энэ стандартаар улаан лоолийн харшил оношлох 1%-ийн аллерген сорил бэлтгэх, савлах, хаяглах, шалгах, хадгалах, тээвэрлэх, чанарыг шалгаж баталгаажуулахад тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. 2 Оношилгооны 1%-ийн аллерген сорилыг улаан лоолийн шалтгаант харшлыг ялган оношлоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт