MNS 6919 : 2021

Биобэлдмэл. Жимс, жимсгэнийн харшил ялган оношлох 1 %-ийн өвөрмөц аллерген сорилын уусмал

Хамрах хүрээ

1 Энэ стандартаар жимс, жимсгэнээс харшил төрүүлэгчийг ялган авч оношилгооны 1%-ийн өвөрмөц аллерген сорил бэлтгэх, савлах, хаяглах, шалгах, хадгалах, тээвэрлэх, чанарыг шалгаж баталгаажуулахад тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. 2 Оношилгооны 1%-ийн өвөрмөц аллерген сорилыг жимс, жимсгэнийн шалтгаант харшлыг ялган оношлоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт