MNS 6903 : 2021

Биобэлдмэл. Нугын биелэг, ахар сорт арвай, саман ерхөг, соргүй согооворын төрлийн үет ургамлын цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант зуны харшлаас сэргийлэх өвөрмөц аллерген уусмал

Хамрах хүрээ

1 Энэ стандартаар нугын биелэг, ахар сорт арвай, саман ерхөг, соргүй согооворын цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант зуны харшлаас сэргийлэх өвөрмөц аллерген бэлтгэх, савлах, хаяглах, шалгах, хадгалах, тээвэрлэх, чанарыг шалгаж баталгаажуулахад тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. 2 Өвөрмөц аллерген уусмалыг зөвхөн нугын биелэг, ахар сорт арвай, саман ерхөг, соргүй согооворын цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант харшилтай хүмүүс хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт