MNS 6379 : 2013

Зүрхний шигдээсийн титэм судсан дотуурх эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн хуулийн хүрээнд зүрхний шигдээсийг титэм судасны зураг авах шинжилгээ, титэм судсан дотуурх эмчилгээ(ТСДЭ)-ний тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2013-03-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-04-10
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт