MNS 6901 : 2021

Биобэлдмэл. Шарилжийн төрлийн (ээрэм шарилж, сиверсийн шарилж) зэрэг ургамлын цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант зун-намрын харшлаас сэргийлэх өвөрмөц аллерген уусмал

Хамрах хүрээ

1 Энэ стандартаар шарилжийн төрлийн ургамлын цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант харшлаас сэргийлэх өвөрмөц аллерген бэлдмэл бэлтгэх, савлах, хаяглах, шалгах, хадгалах, тээвэрлэх, чанарыг шалгаж баталгаажуулахад тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. 2 Аллергеныг зөвхөн шарилжийн төрлийн цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант харшилтай хүмүүс хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт