! MNS ISO 14785 : 2021

Жуулчны мэдээллийн төв - Жуулчинд мэдээлэл өгөх ба жуулчдыг хүлээн авах үйлчилгээ-Шалгуур үзүүлэлт

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь төрийн болон хувийн хэвшлийн жуулчны мэдээллийн төвийн үйлчилгээний чанарт тавигдах үндсэн шаардлагыг тодорхойлно.

Баталсан огноо: 2021-05-18 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-06-28
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 03.200.01 Чөлөөт цаг, аялал жуулчлалын нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт