MNS 6378 : 2013

Ангиографийн оношилгоо

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт Монгол улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд ангиографийн шинжилгээ хийж тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн бүх байгууллагууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2013-03-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-04-10
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт