MNS EN 12927-8 : 2020

Хүн зөөвөрлөх зориулалттай ган татлагын угсралтын аюулгүй ажиллагааны шаардлага. Ган татлага. 8-р хэсэг: Ган татлагын соронзон сорилт (MRT)

Хамрах хүрээ

Энэ стандартын 8-р хэсэгт хүн тээвэрлэх, зөөх болон ачаа өргөх, зөөх зориулалтаар ашиглагдаж байгаа ган татлагын сорилт (MRT), оношилгоог тогтоох журам болон соронзон сорилтын төхөөрөмжийн хамгийн бага шаардлагуудыг тогтоож өгсөн болно. Мөн ган татлагын соронзон сорилтын (MRT) төхөөрөмж, мэргэшсэн техникч болон гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг багтаасан болно. MNS EN 12927-8 стандартад ажилтны хамгаалах хэрэгсэлтэй холбоотой шаардлагууд хамрагдахгүй болно.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж | 45.100 Кабелан замын тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт