MNS EN 12385-9 : 2020

Ган татлага. Аюулгүй ажиллагаа 9-р хэсэг: Ган татлаган замаар хүн зөөвөрлөх зориулалттай түгжээт эрчлээстэй ган татлаганы угсралт

Хамрах хүрээ

Энэхүү европын стандарт хүн тээж зөөвөрлөх зориулалттай троссон зам болгох түгжээт эрчлээстэй ган татлагын материал, үйлдвэрлэлт болон туршилтын тусгай шаардлагуудыг тогтооход хамаарна. Стандартын энэ хэсэгт хамаарах аюул/эрсдэлүүдийг 4-р зүйлд тодорхойлсон.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт