MNS EN 12385-8 : 2020

Ган татлага. Аюулгүй ажиллагаа 8-р хэсэг: Ган татлаган замаар хүн зөөвөрлөх зориулалттай томоост ган татлаганы угсралт

Хамрах хүрээ

Энэхүү европын стандарт хүн тээж зөөвөрлөх зориулалттай троссон зам болгох томоост ган татлагын материал, үйлдвэрлэлт болон туршилтын үндсэн шаардлагуудыг тогтооход хамаарна. Энэ хэсэгт хамаарах аюул/эрсдэлүүдийг 4-р заалтад тодорхойлсон. Ган татлагын зэрэглэл нь 1960 – аар хязгаарлагдана. Нийтлэг ангилал, хэмжээ болон зэрэглэлтэй ган татлагын хамгийн бага тасдах хүчийг 2, 3-р болон 4-р хүснэгтэд тусгасан болно. Хүн чирж, зөөвөрлөх ган татлаганд (Жишээ нь: цанын бааз дахь) MNS EN 12385-4: 2020 стандарт үйлчилнэ.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт