MNS EN 12385-7 : 2020

Ган татлага. Аюулгүй ажиллагаа 7-р хэсэг: Уурхайн босоо амны түгжээт эрчлээстэй ган татлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү европын стандарт уурхайн босоо амны чиглүүлэгч хагас болон бүрэн түгжээт эрчлээстэй ган татлага болон өргүүрийн бүрэн түгжээт эрчлээстэй ган татлагын материал, үйлдвэрлэлт болон туршилтын үндсэн шаардлагуудыг тогтооход хамаарна. MNS EN 12385 стандартын энэ хэсэгт хамаарах аюул/эрсдэлүүдийг 4-р заалтад тодорхойлсон. Хэрэглээ тус бүрийн ган татлагын ган утасны суналтын бат бэхийн зэрэглэл дээр үндэслэн А.хавсралт (өргүүрийн ган татлага) болон В.хавсралтад (чиглүүлэгч ган татлага) тусгасан хагас болон бүрэн түгжээт эрчлээстэй ган татлагын энгийн тасдах хүчний утгууд бол зөвхөн мэдээллүүдийг тусгасан болно.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт