MNS EN 12385-6 : 2020

Ган татлага. Аюулгүй ажиллагаа 6-р хэсэг: Уурхайн босоо амны томоост ган татлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү европын стандарт нь уурхайн босоо амны өргүүр, нэвтрэлтийн тавцан болон ачаа тэнцвэржүүлэхэд ашиглагдах томоост ган татлага (дугуй болон хэлбэржүүлсэн томоост) болон хавтгай ган татлагын материал, үйлдвэрлэл болон туршилтын тусгай шаардлагуудыг тогтооход хамаарна. Энэ стандартыг MNS EN 12385-1 болон MNS EN 12385-2–той хамт хэрэглэнэ. ТАЙЛБАР: Энэ европын стандарт ил уурхайд ашиглагдах ган татлагуудад мөн адил хүчин төгөлдөр үйлчилж, хэрэглэнэ. MNS EN 12385 стандартын энэ хэсэгт хамаарах нэмэлт аюул/эрсдэлүүдийг 4-р заалтад тодорхойлон тусгасан. Шинээр угсарсан (сүвлэсэн) ган татлага болон энэ стандарт нь батлагдсаны дараа үйлдвэрлэгдсэн ган татлагуудад MNS EN 12385 стандартын энэ хэсгийн шаардлагууд үйлчилнэ. Агуулахад хадгаллагдаж байгаа ган татлаганд мөн адил үйлчилнэ.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт