MNS EN 12385-5 : 2020

Ган татлага. Аюулгүй ажиллагаа 5-р хэсэг: Лифтний томоост ган татлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү евро стандарт нь чиглүүлэгчийн дундуур явдаг/өнгөрөх фрикшн хөтлөгчтөй болон гидравлик лифтийг өргөж, буулгах (suspension), тэнцвэржүүлэх (compensating), хурд хязгаарлах (governor) үүрэгтэй томоост ган татлагын материал, үйлдвэрлэл болон туршилтын тусгай шаардлагуудыг тогтооход хамаарна. Энэ 5-р хэсэгт хамаарах аюулуудыг 4-р заалтаар тодорхойлно. 1-р хэсгийн 7-р бүлэгт зааснаас бусад хэрэглээний шаардлагуудыг энэ стандартын 5-р хэсэгт тогтоохгүй. Төгсгөвч угсарсан ган татлагын шаардлагад мөн адил энэ 5-р хэсэг үйлчлэхгүй. Нийтлэг ангилал, хэмжээ болон зэрэглэлтэй ган татлагын хамгийн бага тасдах хүчний утгуудыг 6-аас 10-р хүснэгтэд үзүүлсэн.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт