MNS EN 12385-4 : 2020

Ган татлага. Аюулгүй ажиллагаа 4-р хэсэг: Нийтлэг хэрэглээний өргөх төхөөрөмжинд зориулсан томоост ган татлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү европын стандартын энэ хэсэгт нийтлэг хэрэглээний өргөх төхөөрөмжийн томоост ган татлагын материал, үйлдвэрлэл болон туршилтын шаардлагуудыг тогтооход хамаарна. Энэ хэсэгт хамаарах аюулуудыг 4-р заалтад тодорхойлсон. EN 12385 стандартын 1-р хэсгийн 7-р заалтад зааснаас бусад хэрэглээний шаардлагуудыг энэхүү евро стандартын энэ хэсэгт тогтоохгүй. Төгсгөвч угсарсан ган татлагын шаардлагад мөн адил энэ хэсэг үйлчлэхгүй. Нийтлэг ангилал, хэмжээ болон зэрэглэлтэй ган татлагын хамгийн бага тасдах хүчний утгуудыг 5-аас 17-р хүснэгтэд үзүүлсэн болно.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт