MNS EN 12385-2 : 2020

Ган татлага. Аюулгүй ажиллагаа 2-р хэсэг: Ангилал болон тэмдэглэгээ, тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Энэхүү европын стандартаар ган татлагын нэр томьёо, тусгай тэмдэглэгээ болон ангилалт, түүний хэрэглээний зориулалтыг тогтоосон ба энэ стандартын бусад цуврал хэсэгтэй хамт хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт