MNS EN 12385-1 : 2020

Ган татлага. Аюулгүй ажиллагаа 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлагууд

Хамрах хүрээ

Энэ стандартын 1-р хэсэгт ган татлагын үйлдвэрлэл болон сорилтын ерөнхий шаардлагуудыг тогтоосон бөгөөд тусгай шаардлагуудыг бусад цуврал хэсэгт тодорхойлсон. Мөн бөөнөөр нь үйлдвэрлэсэн (массовое – үйлдвэрлэл-produced in series) ган татлагад хийх сорилтын төрлийн давтамжийг А.хавсралтад тусгасан. Энэхүү стандартын бусад цуврал хэсэгт тодорхойлсон цаг хугацаанд ган татлаганаас авсан ган утсанд хийх сорилтын шаардлагуудыг В.хавсралтад тусгасан болно.

Баталсан огноо: 2020-12-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-05-25
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт