MNS ISO 12439 : 2012

Бетонд хэрэглэх ус

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь бетонд хэрэглэх усанд тавих шаардлага ба усны чанарын үнэлгээний аргуудад хамаарна.

Баталсан огноо: 2012-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-07-15
Ангилал: | 91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт