MNS ISO/TR 6579-3 : 2020

Хүнсний микробиологи. Salmonella илрүүлэх, тоолох, серологийн шинжээр ялгах ерөнхий арга. 3-р хэсэг: Salmonella spp.-ыг серологийн шинжээр ялгах арга

Хамрах хүрээ

MNS ISO 6579-ийн энэ хэсэгт Salmonella-ын серовариудыг серологийн шинжээр нь ялгах, тэдгээрийг ялгасан эх сурвалжаас үл хамааран Salmonella spp.-ын цэвэр өсгөврийг серологийн шинжээр ялгахад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-02-09
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт