MNS 6880 : 2020

Хүнсний бүтээгдэхүүний баяжуулагч бэлдмэлд төмөр, цайрын агуулгыг тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь баяжуулагч бэлдмэлд агуулагдах төмөр, цайрын агуулгыг атом шингээлтийн спектрометрийн дөлөн аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-02-09
Ангилал: | 67.050 Хүнсний бүтээгдэхүүний сорилт, шинжилгээний нийтлэг арга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт