MNS EN 13814-2 : 2020

Тоглоомын төхөөрөмж, тоглоомын хөсгийн аюулгүй байдал 2 дугаар хэсэг: Үйл ажиллагаа, засвар, ашиглалт

Хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичигт соёл амралтын хүрээлэн, хүүхдийн тоглоомын талбай эсвэл бусад газарт бүрэн бүтэн байдлыг нь алдагдуулахгүйгээр олон удаа, түр зуур эсвэл бүр мөсөн суурилуулах зугаацуулах тоглоом болон хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, үзлэг, туршилт, засвар үйлчилгээг хэвийн явуулах хамгийн энгийн шаардлагыг тусгасан. Асарт суудал, байгууламжийн талбайн угсралт, суурийн байгууламж, зөөврийн хөдөө аж ахуйн барилга байгууламж, зоосоор ажилладаг хүүхдийн эргэдэг тоглоомын энгийн төхөөрөмж, гурав хүртэлх хүүхэд зөөвөрлөх чадалтай зугаацуулах төхөөрөмж (усан гулгуур эсвэл замтай чаргаар гулгах гэх мэт), тоглоомын талбайн тоноглол, олсон тоглоомын талбай болон хийлдэг байгууламж, авирах хана, үсрэлтийн тоноглол, усан бассейны тоног төхөөрөмж (энэ жагсаалт нь бүрэн гүйцэд биш) энэ баримт бичигт хамрагдаагүй болно. Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хувьд үндэсний хууль тогтоомжийг мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2020-12-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-02-05
Ангилал: | 97.200.40 Тоглоомын талбай |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт