MNS 6885 : 2020

Кейтеринг үйлчилгээнд тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү стандарт нь нэгдсэн зохион байгуулалттай арга хэмжээний үеэр захиалгат хоолыг хүргэх, түүгээр үйлчлэх үйлчилгээ болон захиалгат хоолыг хүргэх хүргэлтийн үйлчилгээнд тавих шаардлагад хамаарна. 1.2 Энэхүү стандарт нь агаарын хөлгөөр зорчигчдын хоол, хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлагад хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2020-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-01-05
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт