MNS 6864 : 2020

Мод үржүүлгийн газарт гоёл чимэглэлийн мод, сөөгний суулгац ургуулахад тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг нь хот, суурин газрын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн талбайг цэцэрлэгжүүлэхэд шаардлагатай стандартын 1-р зэргийн мод, сөөгний суулгацыг ургуулах сонирхогч иргэн, төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд сонгон авч хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-07-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-11-04
Ангилал: | 65.020.40 Моджуулах ба модны аж ахуй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт