MNS 6865 : 2020

Ургамал цуглуулах, тодорхойлох, хатаамал (гербари) хийх арга

Хамрах хүрээ

1.1 Энэ стандарт нь байгалийн болон таримал ургамал (цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж, үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, тос, буурцагт) таньж тодорхойлох, цуглуулах, хатаамал (гербари) хийхэд тавих шаардлагыг тогтооход хамаарна. 1.2 Энэ стандартыг байгалийн болон таримал ургамал таньж тодорхойлох, цуглуулах, хатаамал (гербари) хийхтэй холбоотой хөдөө аж ахуй, байгалийн шинжлэх ухааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хүрээлэн, их дээд сургуулиуд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2020-07-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-11-04
Ангилал: | 65.020.40 Моджуулах ба модны аж ахуй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт