MNS 6855 : 2020

Керосин. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрлэлийн болон бусад зориулалтаар ашиглах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн атмосферийн нэрлэгээс гардаг, онгоцны түлшийн найрлагын үндсэн бүрэлдэхүүнд ордог нүүрсустөрөгчийн нэгдэл бүхий керосин (цаашид “керосин” гэх) –нд хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-07-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-08-26
Ангилал: | 75.160.20 Шингэн түлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт