MNS 6854 : 2020

Алкилат. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь алкилат (цаашид “алкилат” гэх)-ын техникийн шаардлагад хамаарна. ТАЙЛБАР: Үйлдвэрлэгчээс бэлтгэн нийлүүлэгдэх алкилат нь алкилбензин, тогтвортой бензин, марк Б (Бензин газовый стабильный, марка Б) зэрэг ангиллын нэршилтэй байж болно.

Баталсан огноо: 2020-07-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-08-26
Ангилал: | 75.160.20 Шингэн түлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт