MNS 6858 : 2020

Хатаамал сүү, сүүн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү стандарт нь малын сүү, сүүн бүтээгдэхүүн /тараг, хоормог, аарц, ааруул, ээзгий/-г хатааж нунтаглан, боловсруулсан бүтээгдэхүүнд хамаарах ба шууд хэрэглэхэд зориулагдсан хатаамал бүтээгдэхүүний чанарт тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 1.2 Энэ стандарт нь нялх хүүхдийн тэжээлийн зориулалтаар ашиглах хатаамал сүү, сүүн бүтээгдэхүүн болон үнээний хатаамал сүүнд хамаарахгүй болно.

Баталсан огноо: 2020-08-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-08-12
Ангилал: | 67.100.10 Сүү, боловсруулсан сүүн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт