MNS 6848 : 2020

"Хүнстэй хүрэлцэхэд аюулгүй" тэмдэг

Хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичиг нь хүнсний сүлжээний аливаа үе шатанд хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнтэй шууд хүрэлцэх гадаргууг (бүх төрлийн шил, лааз, хуванцар, хатуу цаасан хайрцаг зэрэг сав баглаа боодол, хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний зүйлс, тухайлбал аяга, таваг, халбага, сэрээ, түмпэн, тогоо, торх) хийсэн материалд “хүнстэй хүрэлцэхэд аюулгүй” тэмдэг хэрэглэн, зах зээлд нийлүүлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2020-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-07-27
Ангилал: | 67.020 Хүнсний үйлдвэрийн боловсруулалт | 55.020 Барааны сав, баглаа боодол ба хуваарилалтын нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт