MNS 6842 : 2020

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Маанийн дунд оврын хүрд. Техникийн шаардлага.

Хамрах хүрээ

Буддын шашны сүм хийд зэрэг газарт суурилуулсан маанийн дунд оврын хүрдийг сүсэгтэн олон эргүүлэх үед гарч болзошгүй эрсдлийг устгах зорилгоор бүтээцийн хийц нь чанарын шаардлага хангахад энэхүү стандартын зорилго оршино. Энэ стандарт нь маанийн дунд оврын хүрдийг үйлдвэрлэх, түүнийг суурилуулах, ажлын гүйцэтгэлийг захиалагч хүлээн авах, арчлахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-07-07 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-07-27
Ангилал: | 03.080.99 Бусад үйлчилгээ | 21.100.20 Эргэх холхивч |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт