MNS 5116 : 2002

Валбромид шахмал эм. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Валбромид шахмал эмийн техникийн болон шинжлэх арга, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2002-03-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-04-01
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт