MNS JIS G 3532 : 2006

Бага нүүрстөрөгчит ган утас.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар бага нүүрстөрөгчит ердийн ган утас, бага нүүрстөрөгчит ган уяраасан утас, бага нүүрстөрөгчит цайрдсан ган утас, хадаас хийхэд зориулсан бага нүүрстөрөгчит ган утас (цаашид “утас” гэх)-ны техникийн шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 2006-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-01-15
Ангилал: | 77.140.65 Ган утас, утсан татлага ба холбох гинж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт