MNS ISO 4751 : 2009

Зэс ба Зэсийн хайлш – Цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлох спектрометрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэ Олон Улсын стандарт нь зэс ба зэсийн хайлш дахь цагаан тугалганы агуулгыг спектрометрийн аргаар тодорхойлно. Энэ аргыг ISO Олон Улсын стандартад дурдагдах бүх төрлийн зэс, зэсийн хайлш дах 0.005-аас 0.5 % (т/т)-ын хооронд агуулагдах цагаан тугалганы агуулгыг тодорхойлоход хэрэглэнэ. 0.005 % (т/т)-иас бага агуулгатай цагаан тугалгыг тодорхойлох аргыг одоогоор боловсруулж байна.

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-02-01
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт