MNS 5112 : 2002

Шуудангийн салбарын хайрцаг

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт шуудангийн хаягаар тарааж буй хэвлэл, шуудангийн зүйлсийг технологийн дагуу ялган хуваарилж тараахад зориулсан шуудангийн салбарын хайрцгийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, дугаарлах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2002-01-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-01-31
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт