MNS ISO 3727 : 2000

Цөцгийн тос-Шинжилгээний нэг ижил дээжинд ус, тосгүй хуурай бодис болон тосны агууламж тодорхойлох. (харьцуулсан арга)

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь цөцгийн тосны шинжилгээний нэг ижил дээжинд ус, тосгүй хуурай бодис (давс оролцуулан) болон тосны агууламж тодорхойлох харьцуулсан аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-08-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-01
Ангилал: | 67.100.20 Цөцгийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт