MNS 0904 : 1967

Чихрийн шүүс

Хамрах хүрээ

Чихрийн шүүс

Баталсан огноо: 1967-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1967-06-23
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт