MNS 4869 : 1999

Эмийн түүхий эд. Бэр цэцгийн өвс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь баавартан (Dipsacaceae) –ы овогт хамаарах бэр цэцгийн газрын дээрх хэсэг (Scabiosae comosa L.)-ийг элэгний эмийн түүхий эдийн хэрэгцээнд зориулан түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт