MNS 1594 : 1972

Хатаасан мойл

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хатаасан мойлыг эмчилгээнд зориулан хатааж савлах ба шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

Баталсан огноо: 1972-11-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1973-08-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт