MNS 4873 : 1999

Чацарганы мультивитаминт сироп

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь чацарганы мультивитаминт сиропыг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт