MNS 4690 : 1998

Отозим чихний дусаалга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь “ Отозим ” чихний дусаалгыг найруулж, шалгах, хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-12-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт