MNS 1723 : 1973

Магнийг сульфат 25 г

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь сульфат магнийг шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

Баталсан огноо: 1973-04-11 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1973-04-25
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт