MNS ISO 3518 : 2010

Цагаан зандан (Santalum album L) модны эфирийн тос

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь Цагаан зандан (Santalum album L) модны эфирийн тосны чанарыг хянах, үнэлэх эфирын тосны шаардлагатай онцлог шинж чанарыг тусгасан болно.

Баталсан огноо: 2010-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-06-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт