MNS 1810 : 1973

Эмнэлгийн тоног, төхөөрөмж. Эмнэлгийн хийнүүдийн металл бутанг тэмдэглэх

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь бутанг зэврэхээс хамгаалж будсан өнгө, мөн марклаж, тэмдэглэсэн зэрэгт үл хамаарна.

Баталсан огноо: 1973-10-04 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1973-12-01
Ангилал: | 11.040.01 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт