MNS 5193 : 2002

Эм, эмийн түүхий эд, эмийн хэлбэр Бактерийн нийт тоог тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар эм, эмийн түүхий эд, эмийн хэлбэрт агуулагдах бактерийн нийт тоог тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2002-10-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-11-01
Ангилал: | 07.100.10 Эмнэлгийн микробиологи. |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт