MNS 6363-3 : 2013

Хэт авиан шинжилгээний хяналтанд хөхнөөс эсзүйн шинжилгээний сорьц авах ажилбар

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй ерөнхий мэргэжлийн, дүрс оношлогооны, хавдар судлаач, мэс заслын эмч нар үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

Баталсан огноо: 2013-01-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-02-08
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт