MNS 6361 : 2012

Хүнс, малын тэжээл дэх микотоксины үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд,малын тэжээлд агуулагдах микотоксины үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2012-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-01-04
Ангилал: | 65.120 Амьтны тэжээл | 67.040 Хүнсний бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт