MNS 6359 : 2012

Хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдах бензапирений зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь худалдаанд хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд агуулагдах бензапирений хэмжээг хянахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2012-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-01-04
Ангилал: | 67.040 Хүнсний бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт