MNS 3862 : 1985

МАХНЫ ШИНЭЛЭГ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ХИМИЙН БОЛОН МИКРОСКОПЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь шинжилгээний аргын зааварт хамаарах бөгөөд бүх төрлийн мал болон гахайн нядалгаанаас гарах мах болон дайвар бүтээгдэхүүн (элэг, тархи, уушиг, дэлүү, бөөрнөөс бусад )-ийн шинэлэг байдлыг шалган тогтоох талаар гарсан маргааныг шийдвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1985-06-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-07-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт