MNS 3861 : 1989

Мах, бичил бүтцийн шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг малын махны хөндлөн ба тууш булчингийн бүтэц, малыг нядалсны дараа болон махыг боловсруулах, хадгалах явцад гарах бичил бүтцийн өөрчлөлтийг судлах, гарсан саналын зөрүүг магадлах бичил бүтцийн шинжилгээ хийхэд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1989-12-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-01-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт